Unga Svenska Skutseglares Organisation

USSO-Unga Skutseglares Organisation, ett gäng seglingstokiga ungdomar som jobbar för att sprida kunskapen om allt vad det innebär att segla skuta. Organisationen startades 2010 för att uppmuntra fler ungdomar att segla skuta och visa på alla möjligheter det innebär. USSO har senare bidragit till att fler skutverksamheter samarbetar, utbyter idéer och besättning tack vare att utbyten mellan ungdomar har bidragit till nya vänskaper, både mellan skutor och besättning.

Segla med

Det finns många skutor runt om i sverige som vem som helst kan segla med på. På sidan ”Skutor” kan du läsa mer om skutor och om du kan segla med. (Sidan är just nu under arbete)

Gå med i USSO

Om du är taggad på att engagera dig innom USSO, eller vill veta mer om vad vi gör skriv till vice ordförande på:

Mail: (Kommer snart)

Nå ut!

Har du en skuta men saknar besättning. Skriv till oss så kan vi hjälpa er att nå ut till seglande ungdomar och lägga till er i vårat register över aktiva skutor.

Mail: (Kommer snart)